قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی
925
  • 01:45
  • 5 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
800,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی تاکید کرده است مدیران دستگاههای مختلف باید راسا نسبت به بررسی اساسنامه، صاحبان سهام، اسناد و مدارک مرتبط و آخرین اصلاحات مربوطه اقدام کنند تا دولتی بودن یا نبودن آن شرکت ها محرز شود.
  • یکی از دستورات مهم قانونی که با گذشت حدود ۶۰ سال از ابلاغ آن، همچنان ملاک عمل دستگاههای مختلف اجرایی است، “لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری” است که علی رغم تصویب ان در سال ۱۳۳۷، قانون جدیدی در این خصوص تهیه و تصویب نشده است.
محتوای درس
مبانی تشکیل جرایم و تخلفات
1 مبانی تشکیل جرایم و تخلفات 21:25
جرم و تخلف اداری
1 جرم و تخلف اداری 24:21
قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی
1 قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی 17:30
عناصر جرم و معاملات قانون منع مداخله
1 عناصر جرم و معاملات قانون منع مداخله 24:18
استثنائات منع مداخله و تعاونی های کارکنان
1 استثنائات منع مداخله و تعاونی های کارکنان 18:55

فایل های تمرینی