مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
836
  • 01:55
  • 18 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
360,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • در انتهای این بخش با مفاهیم اولیه ICT اشنا شده¬اید با حافظه¬ها، ورودیها خروجی¬ها، انواع Pc، انواع نرم¬افزار و شبکه معرفی شده است. همچنین کاربرد it در موضوعات مختلف توضیح داده شده¬است. و در انتها موارد حفظ محیط زیست، امنیت و چگونگی کار با کامپیوتر برای به خطر نیافتادن سلامتی بیان شده است
محتوای درس
معرفی دوره
1 معرفی دوره 01:14
فصل اول
1 معرفی ICDL - تعریف IT،Hardware،Software - تعریف کامپیوتر و معرفی دیدگاه سیستمی کامپیوتر 07:02
فصل دوم
1 تعریف Pc و انواع Pc ، بخشهای اصلی کامپیوتر و معرفی CPI 06:53
فصل سوم
1 تعریف حافظه و انواع آن، عملکرد کامپیوتر، معرفی واحدهای حافظه، معرفی Ram 09:04
فصل چهارم
1 معرفی حافظه ROM ، معرفی سخت افزارهای ذخیره اطلاعات 07:75
فصل پنجم
1 معرفی Hard Disk، هدف از فرمت هارددیسک و معرفی Flash memory 06:09
فصل ششم
1 معرفی درایوهای شبکه، Online File storage 02:24
فصل هفتم
1 معرفی سخت افزارهای ورودی و خروجی 07:36
فصل هشتم
1 معرفی Scanner، touchpad، Light pen، Digital camera ، web cam و Microphone 03:57
فصل نهم
1 معرفی سخت افزارهای خروجی 08:34
فصل دهم
1 آشنایی با Speaker، معرفی سخت افزارهای ورودی، خروجی، اشنایی با Mainboard و Port ها 04:56
فصل یازدهم
1 تعریف نرم افزار و انواع آن، انواع نرم افزارهای کاربردی 10:52
فصل دوازدهم
1 توسعه سیستمهای نرم افزاری، انواع شبکه کامپیوتری معرفی اینترانت، اکسترانت و اینترنت، کاربردهای اینترنت، 10:40
فصل سیزدهم
1 کاربرد It در زندگی، کاربرد در آموزش، کار از راه دور، تجارت الکترونیک، کاربرد درپزشکی ، معرفی VOIP، Weblog، Podcast 10:49
فصل چهاردهم
1 معرفی جامعه مجازی 02:11
فصل پانزدهم
1 آشنایی با ایمنی در هنگام کار با کامپیوتر، معرفی ویروسها، و روشهای حفظ اطلاعات 09:12
فصل شانزدهم
1 آشنایی با قوانین ICT، حق تالیف و معرفی انواع نرم افزارها از نظر دسترسی 03:19
آزمون پایانی

فایل های تمرینی