Windows 10
89
  • 03:10
  • 27 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
100,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • در انتهای آموزش این بخش می توانید با سیستم عامل Windows به صورت کاربردی کار کنید. ایجاد فایل و پوشه، تنظیمات اولیه بر روی سیستم عامل، جستجو در سیستم عامل ، فشرده کردن ایکن، کپی و Cut و Paste یک یا چند ایکن ، گرفتن عکس از Desktop و پنجره باز شده تعدادی از موضوعاتی هستند که در این بحث بیان شده اند.
محتوای درس
معرفی دوره
1 معرفی دوره 01:26
فصل اول
1 آشنایی با سیستم عامل، نمایش و مخفی کردن ایکنهای اصلی، اشنایی با Desktop و Lock Screen 10:09
فصل دوم
1 تغییرات بر روی یک پنجره مانند باز کردن، بستن و جابه جا کردن یک پنجره 10:20
فصل سوم
1 نمایش همزمان پنجره ها، مرتب کردن آیکونها و مدیریت آیکونهای Desktop 09:29
فصل چهارم
1 معرفی پنجره Run، مشاهده ظرفیت Hard disk و مشاهده مشخصات کامپیوتر ، نمایش پنجره This PC 12:25
فصل پنجم
1 آشنایی با پنجره This PC 09:27
فصل ششم
1 ساختن پوشه، ساختن مسیر، تغییر نام و تغییر شکل پوشه 09:03
فصل هفتم
1 مخفی کردن و بدست اوردن اطلاعات پوشه 07:04
فصل هشتم
1 معرفی پنلهای پنجره This Pc ، و معرفی نماهای یک پنجره ، انتخاب آیکونهای به طور همزمان 11:58
فصل نهم
1 گروه بندی و فیلتر آیکونها 09:23
فصل دهم
1 معرفی فایل و نمایش پسوند فایل 07:10
فصل یازدهم
1 ذخیره کردن و ایجاد فایل و معرفی پسوند فایلها 11:54
فصل دوازدهم
1 تغییر نام فایل، تفاوت Save با Save As 08:13
فصل سیزدهم
1 آموزش Copy CUT و Paste آیکون 08:13
فصل چهاردهم
1 کار با Print screen و نرم افزار Snipping Tool 09:27
فصل پانزدهم
1 آشنایی با ساخت Shortcut 10:20
فصل شانزدهم
1 Quick Access و کاربرد آن، تغییر زمینه Desktop 09:46
فصل هفدهم
1 آشنایی با Screen Saver، آشنایی با Hibernate، آشنایی با Sleep و مدیریت انرژی 12:59
فصل هجدهم
1 کارت گرافیکی چیست ؟ 05:08
فصل نوزدهم
1 اضافه کردن زبان به سیستم عامل 10:30
فصل بیستم
1 تغییرات بر روی Taskbar، تنظیمات تاریخ و زمان و تنظیمات سیستم عامل بر اساس Region 07:50
فصل بیست و یکم
1 اضافه کردن ساعت به سیستم عامل، تعریف یک چاپگر برای سیستم عامل 07:51
فصل بیست و دوم
1 جستجو در Windows 10:50
فصل بیست و سوم
1 فشرده کردن آیکون 08:45
فصل بیست و چهارم
1 معرفی Open with و معرفی منوی New 06:34
فصل بیست و پنجم
1 حذف یک برنامه و ایجاد کاربر جدید 08:07
آزمون پایانی

فایل های تمرینی