مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس
1492
  • 02:00
  • 24 فصل
  • ابتدایی
  • گواهینامه ندارد
260,000تومان
پیش نیازهای درس
  • ندارد
آنچه خواهید آموخت
  • شما در این دوره با تعریف سرمایه گذاری و مفهوم آن آشنا می شوید، همچنین دلیل برتری سرمایه گذاری در بورس به نسبت سرمایه گذاری در سایر بازارها از طریق مقابسه آمار بازده ها در طی بیش از 10 سال گذشته را خواهید آموخت.
  • همچنین با چگونگی دریافت کد بورسی و همچنین انواع بازارها در بازار سرمایه آشنا می شوید.
  • با مفهوم عرضه اولیه، مجامع شرکتها، سود هر سهم شرکت، حجم مبنا، سهامداران عمده شرکتها، کارگزار ناظر، تعریف و معرفی انواع تحلیلها در بازار بورس، انواع سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم از قبیل سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها، نحوه دریافت اطلاعات به روز شرکتها از سایت کدال، علل بسته شده نمادهای بورسی، نحوه نامگذاری نمادهای بورسی، ساعات معاملات، دامنه نوسان، افشای اطلاعات گروه الف و ب شرکتها، نحوه دریافت اوراق تسهیلات مسکن از طریق بورس و سایر موارد مهم مقدماتی در بورس آشنا خواهید شد.
  • همچنین نحوه تابلو خوانی و رصد و پایش روزانه شرکتها را به صورت عملی و بر روی سایت خواهید دید.
محتوای درس
تیزر
1 خلاصه 01:00
معرفی دوره
1 معرفی دوره 01:35
سرمایه گذاری
1 سرمایه گذاری سرمایه گذاری 03:27
انواع بازارها
1 انواع بازارها انواع بازارها 03:39
چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟
1 چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ 04:54
ساختار سازمان بورس
1 ساختار سازمان بورس 10:41
مزایای پذیرش شرکت ها در بورس
1 مزایای پذیرش شرکت ها در بورس مزایای پذیرش شرکت ها در بورس 03:10
نحوه ثبت نام
1 نحوه ثبت نام نحوه ثبت نام 01:50
نمادهای بورسی
1 نمادهای بورسی نمادهای بورسی 02:20
ابزارهای قابل معامله در بورسی
1 ابزارهای قابل معامله در بورسی ابزارهای قابل معامله در بورسی 03:17
فروش استقراضی
1 فروش استقراضی فروش استقراضی 02:03
علل بسته شدن نمادها
1 علل بسته شدن نمادها علل بسته شدن نمادها 05:10
مجامع شرکت های بورسی
1 مجامع شرکت های بورسی مجامع شرکت های بورسی 04:57
عرضه های اولیه
1 عرضه های اولیه عرضه های اولیه 01:42
کارگزار ناظر
1 کارگزار ناظر کارگزار ناظر 01:36
اوراق تسهیلات مسکن
1 اوراق تسهیلات مسکن اوراق تسهیلات مسکن 01:10
نحوه انتخاب شرکت
1 نحوه انتخاب شرکت نحوه انتخاب شرکت 03:25
کارمزدها و هزینه های معاملاتی
1 کارمزدها و هزینه های معاملاتی کارمزدها و هزینه های معاملاتی 02:27
نهادهای بازار سرمایه
1 نهادهای بازار سرمایه نهادهای بازار سرمایه 01:46
سایت های پرکاربرد در بازار سرمایه
1 سایت های پرکاربرد در بازار سرمایه سایت های پرکاربرد در بازار سرمایه 01:55
صندوق های سرمایه گذاری
1 صندوق های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 05:10
معرفی سایت
1 معرفی سایت Tsetmc.com
2 معرفی سایت
3 معرفی سایت
معرفی سایت کدال
1 معرفی سایت Codal.ir 03:46
جمع بندی
1 جمع بندی جمع بندی 01:40

فایل های تمرینی