مدیریت زمان
97
  • 02:10
  • 16 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
80,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • مدیریت زمان یک مهارت بسیار مفید است که می‌توانید با تغییر و خودآگاهی و استفاده از برخی از ابزار و فنون در خودتان پروش دهید و نهادینه کنید . توسعه این مهارت به شما این کمک را می‌کند که زمان خود را به شکل بهتری مدیریت کنید. استفاده از اصول و روش های مدیریت زمان باعث میشود بتوانید هدف های شغلی و شخصی خویش را مدیریت کرده و فعالیت‌های خود را در راستای اهداف خود پیش ببرید.
محتوای درس
معرفی
فصل اول
1 چرا به مدیریت زمان نیاز داریم؟ 04:07
فصل دوم
1 مراحل بهبود مدیریت زمان 09:34
فصل سوم
1 خودارزیابی 11:03
فصل چهارم
1 شناخت عوامل اتلاف زمان 20:22
فصل پنجم
1 تغییر دادن عادتها 11:12
فصل ششم
1 ماتریس آیزنهاور 11:48
فصل هفتم
1 تکنیک پومودورو 09:32
فصل هشتم
1 روشهای راهبردی مدیریت زمان 18:41
فصل نهم
1 تفویض اختیار در مدیریت زمان 08:40
فصل دهم
1 برنامه ریزی یک روز کاری 06:10
فصل یازدهم
1 موارد مختل کننده کار 05:14
زمان دوازدهم
1 برنامه ریزی هفتگی 06:58
فصل سیزدهم
1 برنامه ریزی برای کارهای نوشتنی 06:08
فصل چهاردهم
1 راهکارهای کوتاه کردن جلسات طولانی 08:10
فصل پانزدهم
1 نتیجه گیری 03:13

فایل های تمرینی