ارگونومی اداری
484
  • 03:00
  • 21 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
100,000تومان
پیش نیازهای درس
  • ندارد
آنچه خواهید آموخت
  • ارگونومی عبارت است از دانش بکار بردن اطلاعات علمی موجود درباره انسان در طراحی محیط کار. ارگونومی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسان را بررسی می‌کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل، فراورده‌ها،محیط‌های کار و تجهیزات به کار می‌بندد.. معمولاً از اصطلاحات ارگونومی و عوامل انسانی (Human Factors) به طور مترادف بهره گرفته می‌شود. هر دو اصطلاح رابطه دوسویه کار و نیازمندی‌های شغلی را بازگو و تشریح می‌کند و هر دو درصدد کاهش فشارهای جسمانی و روانی در محیط کار هستند. آشکارترین اثر مثبت طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط کار، بالارفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با کارگر بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری است.
محتوای درس
تیزر
1 تیزر 02:56
فصل اول
1 عوامل زیان آور در محیط کار
فصل دوم
1 ارگونومی چیست؟
فصل سوم
1 کاربردهای ابتدایی ارگونومی 11:06
فصل چهارم
1 توضیحات تکمیلی 08:31
فصل پنجم
1 کلیپ آموزشی 05:35
فصل ششم
1 زیرشاخه های ارگونومی 12:58
فصل هفتم
1 ارگونومی در کار با گوشی هوشمند 05:14
فصل هشتم
1 توضیحات تکمیلی 11:56
فصل نهم
1 مروری بر عناوین ذکر شده 05:39
فصل دهم
1 توضیحاتی پیرامون کلیپهای پنجم تا هشتم 17:37
فصل یازدهم
1 عمده مشکلات محیط های اداری 05:54
فصل دوازدهم
1 مشکلات ارگونومیکی محیط های اداری 17:58
فصل سیزدهم
1 مشخصات صندلی ارگونومیک 17:57
فصل چهاردهم
1 اهمیت ارگونومی در صندلی و توجه به اصول ارگونومی در نشستن و حفظ سلامت کمر 04:33
فصل پانزدهم
1 نکات مربوط به یک موس و کیبورد ارگونومیک 09:41
فصل شانزدهم
1 توضیحات تکمیلی 08:06
فصل هفدهم
1 ارگونومی اداری 07:18
فصل هجدهم
1 نکات ارگونومیک حین کار با لپ تاپ 06:16
فصل نوزدهم
1 استراحت حین کار با کامپیوتر 11:07
فصل بیستم
1 ورزش 03:01

فایل های تمرینی