مدیریت خشم
  • 02:02
  • 11 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
45,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • عصبانی شدن آسان است و همه می توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در مقابل شخص مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به طریق مناسب آسان نیست همچنین داشتن اضطراب به میزان کم شما را پرتلاش تر اما به میزان زیاد شما را فلج می کند پس یادگیری تکنیک های کنترل خشم و اضطراب برای همه افراد واجب است. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا تکنیک های مدیریت و کنترل خشم، اضطراب و افسردگی را یاد بگیرید و توانایی خود را روی مدیریت خود بالا ببرید تا بتوانید در لحظات آنی خود را کنترل کنید و بهترین تصمیم ها را بگیرید و رفتار و گفتار درستی داشته باشید.
محتوای درس
تیزر
فصل اول
1 کلیاتی در مورد مدیریت خشم 14:58
فصل دوم
1 میزان تجربه در خشم 07:27
فصل سوم
1 عوامل ایجاد کننده خشم 05:23
فصل چهارم
1 علل خشم 04:33
فصل پنجم
1 عوامل اجتماعی، زیستی و روانشناختی 17:30
فصل ششم
1 تمرین موقعیت خشم 12:35
فصل هفتم
1 سبک های مختلف افراد در موقعیت های خشم برانگیز 09:13
فصل هشتم
1 خودآگاهی هیجانی 26:45
فصل نهم
1 خنثی کردن خشم 11:36
فصل دهم
1 توضیحات تکمیلی 12:14

فایل های تمرینی