مدیریت دانش
1292
  • 02:00
  • 10 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
350,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود، از مجموعه دانشی استفاده می‌کند که نزد تک‌تک افراد و در ذهن آنها انباشته شده است. در صورت عدم استفاده از این دانش‌ها، می‌توان شکست سازمان یا بالا بودن هزینه‌های ناشی از تکرار برخی فرایندهای تصمیم‌گیری و عدم استفاده مطلوب از سوابق تجربی و تصمیم‌گیری‌ها را انتظار داشت. به همین دلیل، سازمان‌های پیشرو اقدام به جمع‌آوری دانش نهفته نزد پرسنل و گروه‌های کاری می‌کنند که به آن «سرمایه دانش» گفته می‌شود. از دیدگاه رابیتز مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است.
محتوای درس
تیزر
1 معرفی 02:17
فصل اول
1 کلیات مدیریت دانش 05:47
فصل دوم
1 سرمایه فکری و اثر آن در شرکتها 08:33
فصل سوم
1 عصر کشاورزی، صنعتی و دانش 12:19
فصل چهارم
1 دانش چیست؟ 16:13
فصل پنجم
1 سلسله مراتب مدیریت دانش 17:20
فصل ششم
1 مدل نوناکا و تاکوچی 16:51
فصل هفتم
1 مراحل پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان 13:34
فصل هشتم
1 انتظارات از مدیران و روسا 11:26
فصل نهم
1 نرم افزارهای مدیریتی 16:22

فایل های تمرینی