روش های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی
1774
  • 01:40
  • 10 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
290,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است.
  • فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌ رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.
محتوای درس
تیزر
فصل اول
1 امور با اهمیت در مدیریت با توجه به ارتباطات سازمانی 20:45
فصل دوم
1 سایر موارد مربوط به ارتباطات سازمانی 06:42
فصل سوم
1 پنج عنصر در سازمان 08:03
فصل چهارم
1 ویژگی های فرهنگ سازمانی 15:31
فصل پنجم
1 انواع فرهنگ سازمانی 09:34
فصل ششم
1 فواید تفکر خلاق در زندگی 10:26
فصل هفتم
1 باورهای اساسی کارکنان سازمان 08:24
فصل هشتم
1 جو سازمانی 10:52
فصل نهم
1 عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی 07:47

فایل های تمرینی