کمکهای اولیه
  • 02:00
  • 14 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • با توجه به افزایش جمعیت، شاهد ازدیاد روز افزون اختلالات قلبی و عروقی، تصادفات، سوختگی ها، سقوط از ارتفاع و بسیاری از حوادث نا گوار هستیم. تدابیر و تمهیدات زیادی جهت پیشگیری از وقوع این حوادث صورت گرفته که علی رغم آنها هنوز هم آمار مرگ و میر بالاست. تربیت افرادی با توانایی و مهارت های کافی در زمینه امداد گری و کمک های اولیه نقش بسیاری موثری در پیشگیری از تبعات این قبیل حوادث خواهد داشت. امدادگر اورژانس با به کارگیری روش های صحیح و متکی به اصول علمی در ارائه ی مراقبتهای فوری و اورژانسی نقشی حیاتی ایفا می کند. در چنین شرایطی ثانیه ها برای بیمار و شخص آسیب دیده فوق العاده حیاتی بوده و اینجاست که نقش امدادگر اورژانس بهتر مشخص می شود.
محتوای درس
تیزر
فصل اول
1 حمایتهای پایه حیات 12:01
فصل دوم
1 بررسی پاسخگویی بیمار 11:42
فصل سوم
1 وضعیت مناسب احیاگر 08:14
فصل چهارم
1 بازکردن دهان بیمار 08:50
فصل پنجم
1 دستگاه شوک خارجی اتوماتیک 11:28
فصل ششم
1 آموزش عملی 06:36
فصل هفتم
1 انسداد راه هوایی 08:01
فصل هشتم
1 آموزش عملی 01:23
فصل نهم
1 انواع خونریزی و روش های کنترل آن 12:00
فصل دهم
1 زخم و پانسمان آن 09:52
فصل یازدهم
1 انواع باند 10:40
فصل دوازدهم
1 روش های حمل و جابه جایی بیمار 14:20
فصل سیزدهم
1 ادامه روش های جابه جایی بیمار 03:24

فایل های تمرینی