عکاسی با موبایل
1546
  • 04:53
  • 5 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
400,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • عکاسی یک کار هنری است. قبل ازهرکاری باید آموزش عکاسی با موبایل را یاد بگیریم. در این دوره از زمان که زندگی می کنیم با پیشرفت گوشی های هوشمند بسیاری از افراد احساس می کنند که دیگر نیازی به آموزش عکاسی با موبایل ندارند. چرا که هریک می توانند در هر زمان یا موقعیتی که هستند به وسیله گوشی همراه عکاسی کنند. حتی کودکان نیز بر این باورند که می توانند به راحتی عکس بگیرند و عکاسی را کار بسیار راحتی می دانند. با آموزش عکاسی حرفه ای همه انسانها می توانند با تلفن همراه خود خیلی راحت و به صورت حرفه ای عکاسی کنند. در اینجا می خواهیم شما را با ترفند ها و نکات آموزش عکاسی با گوشی موبایل و اشتباهات ساده آشنا کنیم.
محتوای درس
معرفی دوره
1 معرفی 04:53
مقدمه
1 بخش اول 07:32
2 بخش دوم 04:58
3 بخش سوم 07:51
4 بخش چهارم 05:02
5 بخش پنجم 08:03
6 بخش ششم 08:17
7 بخش هفتم 06:21
8 بخش هشتم 06:23
9 بخش نهم 05:30
تنظیمات فنی
1 بخش اول 11:39
2 بخش دوم 05:28
3 بخش سوم 04:42
4 بخش چهارم 02:45
5 بخش پنجم 07:09
6 بخش ششم 05:11
7 بخش هفتم 06:32
8 بخش هشتم 02:56
9 بخش نهم 03:16
10 بخش دهم 04:37
11 بخش یازدهم 10:30
12 بخش دوازدهم 06:58
13 بخش سیزدهم 06:43
تنظیمات نرم افزاری
1 بخش اول 17:56
2 بخش دوم 12:33
3 بخش سوم 09:59
4 بخش چهارم 12:28
تنظیمات حسی و شخصی
1 بخش اول 09:53
2 بخش دوم 16:15
3 بخش سوم 04:56
4 بخش چهارم 06:22
5 بخش پنجم 07:10
6 بخش ششم 03:42
7 بخش هفتم 03:16
8 بخش هشتم 09:17
9 بخش نهم 07:39
10 بخش دهم 11:54
11 بخش یازدهم 16:59

فایل های تمرینی