مدیریت سبز
898
  • 01:30
  • 11 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
120,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • کیفیت فروش محقق می شود. به کارگیری فن آوری های مناسب و فنون مدیریتی صحیح است که در جهت تولید کالا و خدمات سازگار با محیط زیست توام با افزایش بهره وری و سوددهی و اصل پاسخگویی زیست محیطی به کار گرفته می شود تا مسئولیت اصلاح خسارت زیست محیطی وارده، برگردن آلوده کننده باشد. مطالب مفید بیشتر را در ادامه دوره فرا خواهید گرفت.
محتوای درس
آشنایی با مفهوم توسعه
1 آشنایی با مفهوم توسعه آشنایی با مفهوم توسعه 09:18
نحوه نگهداری منابع طبیعی و تعریف مدیریت سبز
1 نحوه نگهداری منابع طبیعی و تعریف مدیریت سبز نحوه نگهداری منابع طبیعی و تعریف مدیریت سبز 10:10
تاریخچه نظام مدیریت سبز و تعریف دولت سبز
1 تاریخچه نظام مدیریت سبز و تعریف دولت سبز تاریخچه نظام مدیریت سبز و تعریف دولت سبز 14:05
نحوه اجرایی کردن برنامه مدیریت سبز
1 نحوه اجرایی کردن برنامه مدیریت سبز نحوه اجرایی کردن برنامه مدیریت سبز 10:42
فرصت ها و بهبودها در مدیریت سبز
1 فرصت ها و بهبودها در مدیریت سبز فرصت ها و بهبودها در مدیریت سبز 05:37
مدیریت سبز و راهکارهای استقرار این نظام در کشور
1 مدیریت سبز و راهکارهای استقرار این نظام در کشور مدیریت سبز و راهکارهای استقرار این نظام در کشور 05:38
شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 1
1 شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 1 شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 1 11:06
شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 2
1 شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 2 شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 2 09:50
شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 3
1 شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 3 شناسایی شاخصه های مدیریت سبز 3 09:50
مولفه های موثر بر موفقیت مدیریت سبز
1 مولفه های موثر بر موفقیت مدیریت سبز مولفه های موثر بر موفقیت مدیریت سبز 07:12
test

فایل های تمرینی