خبرنویسی، خلاصه نویسی و ویراستاری خبری
1323
  • 01:55
  • 10 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
80,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • روابط عمومی با برخورداری از دانش تخصصی و پایبندی به اصول حرفه ای و اخلاقی ضمن شناخت مسئولیتها و جایگاه خویش ، نیازها و منافع متقابلی را با مطبوعات (رسانه ها) مدنظر قرار داده و با استفاده از راهکارهای مناسب ارتباطی و پرهیز از انتظارات نامعقول و غیر منطقی سعی در ارائه اطلاعات و اخبار شفاف و درست از سازمان به منظور فراهم سازی شرایط توسعه یافتگی و رشد یکدیگردارند.
  • بنیان روابط عمومی بر ارتباطات استوار است و ارتباط با رسانه از جمله محوری ترین حوزه های تخصصی روابط عمومی بشمار می رود . نگارش و نویسندگی پیش نیاز برقراری ارتباط هم سنگ و موثر و متقابل بین رسانه ها و روابط عمومی ها تلقی می گردد . رسانه ها مناسبترین فرصتها را برای ارتباط بین روابط عمومی با افکار عمومی فراهم می سازند هر چند که روابط عمومی ها باید از سایر امکانات برای انتقال اطلاعات ، اخبار و برنامه ها برای ارتباطات میان فردی و گروهی نیز بهره ببرند اما اثرگذاری و کارایی رسانه های جمعی و بخصوص مطبوعات بیشتر از سایر تکنیکها و وسایل ارتباط جمعی است.
محتوای درس
شخصیتهای اصلی فیلم روزنامه نگاری
1 شخصیتهای اصلی فیلم روزنامه نگاری شخصیتهای اصلی فیلم روزنامه نگاری 12:26
مفاهیم اساسی و تقسیم بندی در خبرنویسی
1 مفاهیم اساسی و تقسیم بندی در خبرنویسی مفاهیم اساسی و تقسیم بندی در خبرنویسی 06:06
ارزش خبری
1 ارزش خبری ارزش خبری 14:35
عناصر خبری
1 عناصر خبری عناصر خبری 06:37
سبک های خبر نویسی
1 سبک های خبر نویسی سبک های خبر نویسی 11:58
پیشینه خبر
1 پیشینه خبر پیشینه خبر 05:42
لید چیست
1 لید چیست لید چیست 16:26
لیدها از نظر محتوا
1 لیدها از نظر محتوا لیدها از نظر محتوا 08:55
خلاصه نویسی در خبرنویسی
1 خلاصه نویسی در خبرنویسی خلاصه نویسی در خبرنویسی 06:53
انواع لید
1 انواع لید انواع لید 12:26

فایل های تمرینی