تکنیک¬های تیتر نویسی و گزارش¬نویسی خبری
1246
  • 01:52
  • 9 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
80,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • تیتر جوهره و روح خبر و ماندگارترین قسمت خبر در ذهن مخاطب استو باید خلاصه مهمترین مطلب خبر باشد.
  • تیترنویسی یکی از فنی ترین ، حرفه ای ترین و در عین حال شیرین ترین کارهای تهیه خبر است . تیتر اگر اصولی و با علم به ویژگیهای مخاطب و متناسب با موضوع انتخاب شود می تواند بسیاری از مخاطبین بی تفاوت نشریات را نیز جذب کند. در موارد تحصیلی گاهی واژه‌های مقاله و گزارش با هم تداخل پیدا کرده یا به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. اما در تجارت، محیط‌های علمی یا فنی و در محیط کار بیشتر به گزارش نیاز است. مقاله با بحث و استدلال سَر و کار دارد، در حالی که گزارش بر حقایق تمرکز می‌کند. اصولا گزارش یک سند مختصر و مفید است که برای هدف و مخاطبی خاص نوشته می‌شود، معمولا مشکل یا موقعیتی را تجزیه و تحلیل می‌کند و برای اقداماتی که در آینده باید صورت گیرند، توصیه‌هایی ارائه می‌دهد. گزارش با واقعیت‌ها سر و کار دارد، بنابراین باید شفاف و خوش‌ساخت باشد.
محتوای درس
تعریف تیتر و ویژگی¬های آن
1 تعریف تیتر و ویژگی¬های آن تعریف تیتر و ویژگی¬های آن 09:46
قواعد یک تیتر خوب و انواع آن
1 قواعد یک تیتر خوب و انواع آن قواعد یک تیتر خوب و انواع آن 11:18
انواع تیتر از نظر محتوا
1 انواع تیتر از نظر محتوا انواع تیتر از نظر محتوا 04:16
روش¬های تیتر نویسی
1 روش¬های تیتر نویسی روش¬های تیتر نویسی 30:54
ارزش¬ها و عناصر خبری
1 ارزش¬ها و عناصر خبری ارزش¬ها و عناصر خبری 12:06
تعریف گزارش
1 تعریف گزارش تعریف گزارش 05:39
چگونگی تهیه یک گزارش
1 چگونگی تهیه یک گزارش چگونگی تهیه یک گزارش 18:42
انواع گزارش و چگونگی نوشتن آن
گزارش¬های تحلیلی
1 گزارش¬های تحلیلی گزارش¬های تحلیلی 09:49

فایل های تمرینی