پولشویی و راههای مبارزه با آن
397
  • 02:20
  • 11 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
120,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • پولشویی عبارتست است از فرآیندی که در آن، پول کثیف یا پولی که به‌صورت غیرقانونی به دست می‌آید به پول تمیز یا پولی که در ظاهر از طریق قانونی به دست آمده، تبدیل می‌شود. این فرآیند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد در هر کشور وارد می‌کند و از این رو مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات ضروری به منظور مقابله با این خسارات محسوب می‌شود . به عبارت دیگر پول‌شويي، يعني هرگونه اقدامی براي مخفي كردن يا تغيير ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به‌گونه‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.
محتوای درس
معرفی دوره
فصل اول
1 تاریخچه پیدایش پولشویی و تعریف آن 09:41
فصل دوم
1 آثار اجتماعی پولشویی 08:42
فصل سوم
1 روشهای پولشویی 15:32
فصل چهارم
1 مراحل پولشویی 11:32
فصل پنجم
1 جرائم منشا پولشویی در ایران 14:38
فصل ششم
1 قوانین مبارزه با پولشویی 15:05
فصل هفتم
1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 10:54
فصل هشتم
1 واحد اطلاعات مالی 18:41
فصل نهم
1 دستورالعمل و تبصره های سال 91 14:37
فصل دهم
1 سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی FATF 14:40

فایل های تمرینی