آموزش نرم افزار Adobe Premiere Pro
1165
  • 02:30
  • 35 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
450,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • در این دوره شما با اصول اولیه زیبایی شناسی و اصول هنری تدوین آشنا می شوید و در کنار آن با دوره مقدماتی نرم افزار پریمیر و نحوه کار با این نرم افزار را آموزش ببینید
محتوای درس
تیزر
1 تیزر 01:00
معرفی دوره
1 معرفی دوره 00:44
فصل اول
1 استاندادرهای تصویر 03:12
فصل دوم
1 Digital Video 04:06
فصل سوم
1 تعریف واژگان دیجیتال 08:33
فصل چهارم
1 ایجاد پروژه 03:16
فصل پنجم
1 آشنایی با ابزار های نوار منو File, Edit, Clip,Winow 05:59
فصل ششم
1 مراحل تدوین دیجیتال Assembly / Rough Cut/ Fine CUT 01:08
فصل هفتم
1 Importو دسته بندی 02:59
فصل هشتم
1 Time Line Setting 06:43
فصل نهم
1 Zoom/ Cut/ Tools 03:59
فصل دهم
1 قاب بندی 08:00
فصل یازدهم
1 جدا کردن صدا و تصویر 02:52
فصل دوازدهم
1 سینک صدا و تصویر 05:12
فصل سیزدهم
1 ساخت New Sequence 07:39
فصل چهاردهم
1 L Cut/ J Cut 04:01
فصل پانزدهم
1 Fast/Slow Motion/Time Lapse 01:04
فصل شانزدهم
1 بر صدا و تصویر Key Frame 08:59
فصل هفدهم
1 Snap و کاربرد آن 02:26
فصل هجدهم
1 ریتم 05:07
فصل نوزدهم
1 Effect Controls 21:57
فصل بیستم
1 Red Mode / Yellow Mode 03:37
فصل بیست و یکم
1 Track Select 01:44
فصل بیست و دوم
1 Ripple Edit Tool/ Rolling Edit Tool 03:34
فصل بیست و سوم
1 Slip Tool/ Slide Tool 02:00
فصل بیست و چهارم
1 Mask 09:16
فصل بیست و پنجم
1 point 2 01:00
فصل بیست و ششم
1 point 3 01:18
فصل بیست و هفتم
1 Export Frame 01:31
فصل بیست و هشتم
1 کات مستقیم و غیر مستقیم 02:19
فصل بیست و نهم
1 Video Effect 04:07
فصل سی ام
1 Trim 05:41
فصل سی و یکم
1 Text 02:46
فصل سی و دوم
1 Export Video 03:51
فصل سی و سوم
1 جمع بندی دوره 00:43

فایل های تمرینی